Νεύτων Τεχνολογίες ΑΒΕΕ - Ολοκληρωμένες Λύσεις για τη Βιομηχανία

a business unit of
Ζύγιση & Έλεγχος Βάρους Σήμανση & Κωδικοποίηση Περιτύλιξη Παλετών
Αρχική Εφαρμογές Ζύγιση και Ελέγχος Βάρους Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Συστήματα METTLER TOLEDO για Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας
Συστήματα METTLER TOLEDO για Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας (SQC)
Statistical Quality Control

Η ελαχιστοποίηση της υπερπλήρωσης (overfilling) αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ η αποφυγή της υποπλήρωσης (underfilling) είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για το καθαρό βάρος (σήμα ‘e’).

Τα συστήματα στατιστικού ελέγχου ποιότητας της METTLER TOLEDO διασφαλίζουν τη συστηματική παρακολούθηση των διαδικασιών πλήρωσης ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας, βοηθώντας τόσο στην εναρμόνιση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα (ISO, GMP, κτλ) όσο και στη μείωση του κόστους που προέρχεται από την υπερπλήρωση.

Η συνεχής λήψη δειγμάτων αμέσως μετά τη διαδικασία πλήρωσης και η ανατροφοδότηση των μηχανών συσκευασίας,  αυτόματα ή χειροκίνητα, με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων μετρήσεων εξασφαλίζει την αποφυγή της υπο/υπερ-πλήρωσης. Με αυτό τον τρόπο, τo σύστημα FreeWeigh.Net παρέχει τα στατιστικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατανόηση, καταγραφή και έλεγχο της κερδοφορίας στο επίπεδο της τελικής συσκευασίας. Παράλληλα, η εύκολη διασύνδεση του συστήματος με τα υπόλοιπα συστήματα του εργοστασίου επιτρέπει την άμεση συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

SQC (Statistical Quality Control) για εύκολη παρακολούθηση των διαδικασιών

Το σύστημα στατιστικού ελέγχου ποιότητας, είτε ως stand-alone εφαρμογή είτε ενσωματωμένο στο υπάρχον σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καταγράφει και αποθηκεύει τα δεδομένα της παραγωγής, καθιστώντας τις διαδικασίες σας 100% ιχνηλάσιμες.

SPC (Statistical Process Control) για πλήρη έλεγχο των αποκλίσεων

Το σύστημα στατιστικού ελέγχου διαδικασιών παρακολουθεί περιοδικά τις τάσεις του βάρους των προϊόντων και αναγνωρίζει τυχόν αποκλίσεις κατά τη διαδικασία πλήρωσης (filling). Αυτή η πληροφορία ανατροφοδοτείται, είτε με αυτόματο είτε με χειροκίνητο τρόπο, στη μηχανή συσκευασίας.

100% ανίχνευση με δυναμικούς ελεγκτές βάρους

Ο ελεγκτής βάρους ενσωματώνεται στη γραμμή παραγωγή σας και ελέγχει κάθε προϊόν χωρίς εξαίρεση. Αποκλίσεις από τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής TU1 και TU2 περιορίζονται αυστηρά στα ποσοστά που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία. Το αυτόματο σύστημα ελέγχου που διαθέτει ο ελεγκτής διορθώνει σε πραγματικό χρόνο τις αποκλίσεις στη μηχανή συσκευσίας.

 

Επιλέξτε προϊόν ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας:


Μοντέλο Γενικής χρήσης Αντοχή σε πλύση
με υψηλή πίεση
Επεξεργασία δεδομένων /
Intergration

Συστήματα Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας

Αυτόνομο σύστημα SQC
SQC16
Ολοκληρωμένο σύστημα SQC
FreeWeigh.Net

Ζυγιστικά Τερματικά

Ζυγοί Compact
(πλατφόρμες με ενδείκτη)


 

Σας ταλαιπωρεί η γεφυροπλάστιγγά σας;

Αναβαθμίστε τη!
Μάθετε περισσότερα

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

να επιλέξετε τον κατάλληλο ζυγό για την εφαρμογή σας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

να επιλέξετε την κατάλληλη γεφυροπλάστιγγα για την εφαρμογή σας.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε online ή καλέστε: 210 6654544.

Κατεβάστε τα φυλλάδιά μας

 


Mettler Toledo Markem-Imaje Robopac Zebra Datamax