Νεύτων Τεχνολογίες ΑΒΕΕ - Ολοκληρωμένες Λύσεις για τη Βιομηχανία

a business unit of
Ζύγιση & Έλεγχος Βάρους Σήμανση & Κωδικοποίηση Περιτύλιξη Παλετών
Αρχική Εφαρμογές Συμμόρφωση

Συμμόρφωση

Η εισαγωγή νέων νόμων, οδηγιών και προτύπων όπως το ISO 22000 απαιτεί από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών να χρησιμοποιούν διαφανείς και ασφαλείς παραγωγικές διαδικασίες. Οι λύσεις της ΝΕΥΤΩΝ σας βοηθούν να καλύψετε αυτές τις απαιτήσεις, με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών ζύγισης και σήμανσης.

Τι απαιτούν οι κανονισμοί

Οι αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η ασφάλεια και ο έλεγχος ποιότητας. Συγκεκριμένα, ελέγχονται τα ακόλουθα:

  • Η ύπαρξη συστήματος ελέγχου ποιότητας
  • Η ύπαρξη συστηματικού και ολοκληρωμένου προγράμματος HACCP
  • Η πλήρης ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και των δεδομένων παραγωγής
  • Η σήμανση και κωδικοποίηση ατομικών και ομαδικών συσκευασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
  • Η χρήση οργάνων μέτρησης που είναι αξιόπιστα, ακριβή, ιχνηλάσιμα και πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής

Τι προσφέρουμε

Η δυνατότητα λήψης έγκαιρων αποφάσεων που στηρίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα καθορίζει πλέον την επιτυχία μιας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας, που καλείται να παράγει ασφαλή και συμομορφούμενα προϊόντα, με μικρότερο κόστος, στις σωστές ποσότητες και χρονικά περιθώρια. Η μηχανογφράφηση της παραγωγής αποτελεί μεν μονόδρομο, απαιτεί όμως μια διαφορετική προσέγγιση συγκριτικά με τα υπόλοιπα μηχανογραφικά συστήματα της επιχείρησης (π.χ. ERP).

Οι λύσεις της ΝΕΥΤΩΝ εξασφαλίζουν διασύνδεση και συλλογή των δεδομένων από όλα τα υπάρχοντα παραγωγικά μηχανήματα και συστήματα, ταχύτατη επεξεργασία και σωστή παρουσίαση τους, απρόσκοπτη επικοινωνία με τα υπόλοιπα μηχανογραφικά συστήματα και δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης ή/και διόρθωσης σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή αποκλίσεων

Τι κερδίζετε

  • Μεγαλύτερη ασφάλεια, με τη χρήση εξοπλισμού σχεδιασμένου με βάση τους κανόνες υγιεινής
  • Εξασφαλισμένη προστασία του καταναλωτή, με τη δυνατότητα ανίχνευσης μετάλλων ή άλλων προσμίξεων
  • Εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα brands της επιχείρησής σας, με μια αξιόπιστη λύση ιχνηλασιμότητας
  • Εξοικονόμηση χρημάτων χάρη στον αποτελεσματικό έλεγχο ποιότητας
Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:

 

Σας ταλαιπωρεί η γεφυροπλάστιγγά σας;

Αναβαθμίστε τη!
Μάθετε περισσότερα

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε online ή καλέστε: 210 6654544.

Mettler Toledo Markem-Imaje Robopac Zebra Datamax